Jezu Ufam Tobie

 

Drogowskazy Do Nieba.

Projekt w fazie realizacji.
Data rozpoczęcia: 2011-06-25.

 

M O D L I T W A        Z A W I E R Z E N I A
J E Z U S O W I     M I Ł O S I E R N E M U


Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.
Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!
Amen.imprimatur: Ks. Prał. Mgr Wiesław Wronka – wikariusz biskupi ds. Duszpasterskich i Katechetycznych diec. Łowickiej - 9 października 2009r.


--------------------------------------------------
PS.

Jeśli zechcesz wydrukować powyższą Modlitwę, naciśnij klawisze CTRL + P
Możesz ją powielać, drukując, kserując, wysyłać e-mailem.

Zachęć Przyjaciół i swoją Rodzinę do jej odmawiania.
Otrzymasz bardzo wiele Łask, bądź tego pewien / pewna.

Link do strony z obietnicami Jezusa: http://wiara.czyni.cuda.w.interia.pl/obietnice.htm

 

-------------------------------------------------


Szczęść Boże.

Link z automatyczną prezentacją :https://docs.google.com/present/view?id=dc23kh7w_0fwzvdpfg
Link do Forum DDN - ratunek dla Dusz, egzorcyzmy, modlitwy, obietnice, pytania dotyczące wiary katolickiej - http://www.drogowskazydonieba.com

 

._